Forsker enslige

Hvordan få sex Lillestrøm

forsker enslige

Ny forskning blant over hjemmeboende eldre kvinner som bor alene, viser at denne gruppen har mer hjerte- og lungeproblemer og dårligere balanse. Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse – en litteraturstudie Artikkelen omhandler derfor forskning på unge enslige mindreårige asylsøkere eller. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av.